Print deze pagina

3 januari 2018

Pensioenontslagbeding of pensioenopzegging?

De arbeidsovereenkomst kan eindigen wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit kan op twee manieren: door een pensioenontslagbeding en een pensioenopzegging. Ondanks dat het resultaat hetzelfde is, verschillen beide manieren van elkaar.

Pensioenontslagbeding

De werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eindigt.  Zij nemen dan in de arbeidsovereenkomst op dat dienstbetrekking op de datum dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, van rechtswege eindigt. Dit betekent dat de werkgever in principe voor de beëindiging niets hoeft te doen. Opzeggen is dan dus niet nodig.

Het blijft raadzaam om de werknemer tijdig aan dit beding te helpen herinneren. Hierdoor voorkomt u dat de werknemer zijn werkzaamheden alsnog voortzet. Wanneer de arbeidsovereenkomst door partijen stilzwijgend wordt voortgezet, is het maar de vraag of de werkgever de arbeidsovereenkomst alsnog op deze grond kan opzeggen.

De werkgever kan eenmalig gebruik maken van het recht om zich te beroepen op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn daarom werknemers die aanvoeren dat deze eenmalige opzeggingsmogelijkheid dan al door de werkgever is gebruikt door het pensioenontslagbeding. Zij vinden dat de werkgever dit recht door het opnemen van het beding heeft verspeeld.

De Kantonrechter Amsterdam was het hier niet mee eens. De kantonrechter oordeelt dat door het pensioenontslagbeding nog geen gebruik is gemaakt van de eenmalige opzeggingsmogelijkheid. Het doel van deze opzeggingsmogelijkheid is namelijk het stimuleren dat meer werknemers na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken.

Pensioenopzegging

De wetgever heeft ook de situatie willen regelen dat er geen pensioenontslagbeding is overeengekomen. De arbeidsovereenkomst kan door de werkgever worden opgezegd, wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De werkgever kan opzeggen zonder toestemming van het UWV. Hij hoeft hiervoor ook niet naar de kantonrechter. De opzegtermijn moet in dit geval wel in acht worden genomen. Zorg daarom dat de arbeidsovereenkomst tijdig wordt opgezegd.

Bent u te laat en heeft de werknemer inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan kunt u de arbeidsovereenkomst alsnog – met inachtneming van de opzegtermijn – opzeggen. Maar dit mag alleen als de arbeidsovereenkomst vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer is aangegaan. Als u een werknemer in dienst neemt die de pensioenleeftijd al heeft bereikt, heeft u deze opzegmogelijkheid niet.

 

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: