Print deze pagina

20 februari 2019

Let op: opdrachtgever mag overeenkomst altijd opzeggen

Wat veel opdrachtgevers en opdrachtnemers niet altijd beseffen, is dat de opdrachtgever altijd de overeenkomst van opdracht kan opzeggen. Dit werd door het Gerechtshof Den Bosch onlangs weer bevestigd.

Zo hadden partijen een overeenkomst van opdracht voor de deelname aan een televisie-item gesloten. De overeengekomen prijs hiervoor bedroeg € 2.950,-. De opdrachtgever bedacht zich en zei de overeenkomst op. De opdrachtnemer was van mening dat de opdrachtgever alsnog de vergoeding van € 2.950,- moest betalen. De opdrachtgever weigerde dit.

Het hof oordeelt dat de opdrachtgever de overeenkomst mocht opzeggen. Dit staat immers in artikel 7:408 lid 1 BW. De opdrachtgever heeft de opdrachtnemer via een e-mail laten weten hij van deelname aan het televisie-item afziet. Het was voor de opdrachtnemer dan ook duidelijk dat de opdrachtgever de overeenkomst opzegde. De opdrachtnemer kan dan ook niet eisen dat de overeenkomst alsnog door de opdrachtgever wordt nagekomen.

De vergoeding die partijen hadden afgesproken was afhankelijk van het volbrengen van de opdracht. Nu de opdracht niet is volbracht – de opdracht is namelijk niet doorgegaan – heeft de opdrachtnemer geen recht op deze vergoeding. In dit geval was de overeenkomst van opdracht direct de dag nadat deze was gesloten, opgezegd. De opdrachtnemer was dus nog niet aan zijn werkzaamheden begonnen. De opdrachtgever hoefde de vergoeding ad € 2.950,- daarom niet aan de opdrachtnemer te betalen.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: