Print deze pagina

15 mei 2012

Ontslagbescherming zzp-ers?!

Op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad beslist dat in sommige gevallen óók opdrachtnemers (bijvoorbeeld free lancers, zzp-ers, enz) net als ‘gewone’  werknemers ontslagbescherming genieten. Hun opdrachtgever mag de overeenkomst dan niet zonder ontslagvergunning opzeggen. Het gaat hierbij dan met name om opdrachtnemers die voor een belangrijk deel van hun inkomen en/of werktijd economisch afhankelijk zijn van de opdrachtgever.

 

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: