Print deze pagina

22 september 2014

OM niet-ontvankelijk na alcoholslot

Het Gerechtshof Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is in de strafvervolging, nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd. Dit meldt het Gerechtsof Den Haag op zijn website.

Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 22 september 2014 in drie strafzaken waarin het ging om rijden onder invloed. Het gerechtshof verklaarde het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging, omdat aan de betrokkenen door het CBR reeds een alcoholslotprogramma was opgelegd. Het gerechtshof is van oordeel dat het opleggen van een alcoholslotprogramma een zo ingrijpende maatregel is dat deze gelijk moet worden gesteld aan een ‘criminal charge’. Het is verboden iemand tweemaal voor hetzelfde feit te vervolgen (het zogeheten ne bis in idem-beginsel). Nu de oplegging van het alcoholslotprogramma gelijk moet worden gesteld aan een strafrechtelijke maatregel, betekent dit dat het openbaar ministerie de betrokkenen niet meer strafrechtelijk kan vervolgen. Daarom verklaart het gerechtshof het openbaar ministerie niet-ontvankelijk.

Is aan u het alcoholslotprogramma opgelegd en wordt u toch strafrechtelijk vervolgd? Neem dan contact op met mr. G. (Gerrit) van den Brink via het contactformulier of telefonisch op 030-2877000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: