Print deze pagina

7 november 2014

OM niet-ontvankelijk na alcoholslot II

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2014 geoordeeld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is in de strafvervolging, nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd. De uitspraak is in lijn met de eerdere uitspraak van het Gerechtshof Den Haag op 22 september 2014.

De hoven deden deze uitspraken in strafzaken waarin het ging om rijden onder invloed. De hoven verklaarden het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging, omdat aan de betrokkenen door het CBR reeds een alcoholslotprogramma was opgelegd. De hoven zijn van oordeel dat het opleggen van een alcoholslotprogramma een zo ingrijpende maatregel is dat deze gelijk moet worden gesteld aan een ‘criminal charge’. Het is verboden iemand tweemaal voor hetzelfde feit te vervolgen (het zogeheten ne bis in idem-beginsel). Nu de oplegging van het alcoholslotprogramma gelijk moet worden gesteld aan een strafrechtelijke maatregel, betekent dit dat het openbaar ministerie de betrokkenen niet meer strafrechtelijk kan vervolgen. Daarom verklaarden de hoven het openbaar ministerie niet-ontvankelijk.

Tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag heeft het OM cassatie ingesteld. Het OM is van mening dat het hof de wettelijke regeling verkeerd heeft toegepast, zo wordt op de website van het OM gemeld. Volgens het OM verlangt die regeling namelijk een onherroepelijke veroordeling als uitkomst van een strafproces. In dat geval zou iemand niet nogmaals voor hetzelfde feit vervolgd mogen worden. Ook al wordt de maatregel van het CBR als straf ervaren, is de maatregel niet op één lijn te stellen met een onherroepelijke veroordeling in een strafproces. Het ligt in de lijn der verwachting dat het OM ook tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden cassatie in zal stellen.

Is aan u het alcoholslotprogramma opgelegd en wordt u toch strafrechtelijk vervolgd? Neem dan contact op met mr. G. (Gerrit) van den Brink via het contactformulier of telefonisch op 030-2877000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink is gespecialiseerd in het strafrecht. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met hem opnemen om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: