Print deze pagina

22 april 2013

Nieuwe richtlijnen Kinderalimentatie

Per 1 april jl. zijn de nieuwe richtlijnen om kinderalimentatie te berekenen in werking getreden. Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen voor het uit elkaar gaan wordt de behoefte van de kinderen berekend. Vervolgens wordt aan de hand van het netto besteedbaar inkomen en het eventuele kindgebonden budget na de scheiding berekend wat de draagkracht is van vader dan wel moeder. Afhankelijk van de omgang kan een zorgkorting worden toegepast, waarna berekend wordt welk bedrag de ene ouder aan de verzorgende ouder dient te voldoen.

Wanneer u een onderhoudsbijdrage ontvangt of u betaalt maandelijks alimentatie kan dit hoger of lager worden wanneer er zich in uw situatie of in de situatie van uw ex-partner wijzigingen voordoen. U kunt daarbij denken aan het krijgen van een kind, het kopen van een woning, wisseling van baan of u of uw ex-partner gaat samenwonen.

Mochten deze wijzigingen zich binnenkort voordoen, dan kan bij een herberekening gelijk bekeken worden of de nieuwe richtlijnen gunstiger uitvallen voor de te betalen of te ontvangen bijdrage. Neemt u contact op met mr. M.L. Neuteboom-van Asselt voor meer informatie.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: