Print deze pagina

30 mei 2013

Meer recht op loon oproepkrachten

Oproepkrachten hebben volgens de wet voor iedere oproep die korter duurt dan drie uren recht op drie uren loonbetaling, indien:
–       zij een arbeidsomvang van minder dan 15 uren per week hebben waarbij de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet (eenduidig) zijn vastgelegd, of;
–       indien de arbeidsomvang niet is vastgesteld.

Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat als de oproepkracht meerdere keren per dag werd opgeroepen, de duur van deze oproepen bij elkaar mocht worden opgeteld voor de loonbetaling.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 3 mei 2013 echter bepaald dat oproepkrachten die meerdere keren per dag voor korte duur worden ingezet door hun werkgever, elke keer minstens drie uur aan loon moeten krijgen. Dit houdt in dat een oproepkracht die vier keer op een dag voor één uur wordt opgeroepen, recht heeft op vier keer drie uren loon.

Met elke werkonderbreking die geen reguliere pauze is, begint een nieuwe oproep te lopen die aanspraak geeft op minimaal drie uren loon. Hierdoor kan het voorkomen dat de werkgever dubbel loon moet betalen, omdat een nieuwe oproep begint, terwijl de werkgever nog 3 uren loon moet betalen over de voorgaande oproep. Als een oproepkracht bijvoorbeeld binnen een tijdvak van drie uren telkens een half uur wordt opgeroepen, heeft hij of zij recht op negen uren loon.

Een werkgever kan dubbele betaling voorkomen door de oproepkrachten  dusdanig in te roosteren dat onderbroken oproepen zoveel worden voorkomen.

Indien u vragen hebt over de oproepovereenkomst kunt u hiernaast uw gegevens achterlaten of contact opnemen met Van Kooten Advocaten.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: