Print deze pagina

7 maart 2013

Meer inkomen met loonbeslag? Laat de beslagvrije voet berekenen!

Als iemand schulden heeft en een schuldeiser een executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis of beschikking van de rechtbank) heeft, kan een deurwaarder voor deze schuld beslag leggen op het inkomen. Dit wil zeggen dat een deel van het inkomen naar de rekening van de deurwaarder overgemaakt wordt totdat de schuld is afbetaald. Een deurwaarder kan, behoudens uitzonderingen, niet op het volledige inkomen beslag leggen.

Beslagvrije voet

In Nederland heeft iedereen recht op een bestaansminimum. Volgens de wetgever kan het niet zo zijn dat iemand zijn of haar vaste lasten niet kan betalen wegens schulden die in het verleden ontstaan zijn. Daarom mag op een deel van het inkomen geen beslag gelegd worden. Dit deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden, wordt de beslagvrije voet genoemd. De hoogte van de beslagvrije voet verschilt en is afhankelijk van de leefsituatie en de financiële situatie. De onderdelen waaruit de beslagvrije voet bestaat zijn:

  1. een basisbedrag (om eten en kleding etc. van te kopen);
  2. een bedrag voor woonkosten en;
  3. een bedrag voor ziektekosten.

Ook het inkomen van een partner wordt (gedeeltelijk) meegenomen in de beslagvrije voet.

Toepassing beslagvrije voet door deurwaarders

Deurwaarders passen vaak de laagst mogelijke beslagvrije voet toe als ze beslag leggen op een inkomen. Regelmatig is de beslagvrije voet die in eerste instantie door de deurwaarder is vastgesteld onjuist. De daadwerkelijke beslagvrije voet is meestal hoger. Het vaststellen van een hogere beslagvrije voet door de deurwaarder betekent dat iemand ondanks de schulden die er zijn meer geld overhoudt om de vaste lasten te betalen. De hoogte van de schulden blijft uiteraard wel gelijk. Met een hogere beslagvrije voet duurt het dus langer voordat een schuld is afbetaald.

Berekenen en aanpassen beslagvrije voet

Als beslag is gelegd op het inkomen, is het verstandig de beslagvrije voet te laten berekenen. Van Kooten Advocaten kan dat voor u doen. Nadat de juiste stukken hebt aangeleverd maakt onze specialist voor een berekening van de beslagvrije voet. Indien deze hoger is dan de door de deurwaarder vastgestelde beslagvrije voet, neemt hij contact op met de deurwaarder om de beslagvrije voet aan te laten passen. Wil de deurwaarder de beslagvrije voet niet ‘vrijwillig’ aanpassen dan kan Van Kooten Advocaten hiervoor namens u een (korte) procedure voeren bij de rechtbank.

Terugwerkende kracht

In beginsel moet de deurwaarder de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen. Dit betekent dat het bedrag dat de deurwaarder in het verleden teveel heeft ingehouden op het inkomen naar de bankrekening van degene bij wie beslag op het inkomen is gelegd gestort moet worden.

Is beslag gelegd op uw inkomen en/of hebt u vragen?

Aanpassing van de beslagvrije voet kan een schuldenaar honderden euro’s in de maand schelen. Hebt u vragen over beslag op een inkomen of ander beslag? Wilt u uw beslagvrije voet laten berekenen? Laat dan hiernaast uw gegevens achter of neem contact op met Van Kooten Advocaten en vraag naar de heer mr. G. van den Brink.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: