Print deze pagina

8 juni 2012

Maximale huurprijsverhoging 2012

Per 1 juli 2012 mag de kale huurprijs verhoogd worden met maximaal 2,3%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie.

De regering had het voornemen de maximale verhoging op 7,3% (+ 5%) vast te stellen voor huurders met een huishoudinkomen van meer dan € 43.000 bruto. Dit is nog niet definitief. Verhuurders konden al wel een verklaring bij de Belastingdienst opvragen of het gezinsinkomen van huurders boven dit bedrag lag. De rechter oordeelde echter onlangs dat dit onrechtmatig was, zolang de wet niet van kracht is. Inmiddels is duidelijk dat de extra verhoging per 1 juli van dit jaar niet door zal gaan. Afhankelijk van de besluitvorming in het parlement kan de verhoging mogelijk nog wel later dit jaar worden ingevoerd. Verhuurders wachten nu mogelijk met het doorvoeren van de huurverhoging. Er mag namelijk maar één keer per jaar een verhoging doorgevoerd worden.

Meer weten? Neem contact met ons op en vraag naar mevrouw mr. C.A. van Kooten-de Jong.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: