Print deze pagina

30 mei 2013

Laat uw vaststellingsovereenkomst c.q. beëindigingsovereenkomst altijd checken!

Arbeidsovereenkomsten worden vaak beëindigd met wederzijds goedvinden middels een beëindigingsovereenkomst. De afspraken die in deze overeenkomst staan, kunnen grote (financiële) gevolgen hebben.

Indien bijvoorbeeld een onjuiste opzegtermijn wordt gehanteerd, heeft dit gevolgen voor de ingangsdatum van de WW-uitkering. Een WW-uitkering kan zelfs helemaal worden geweigerd, indien niet is aangegeven dat het initiatief tot beëindiging aan werkgeverszijde ligt.

Het is daarom belangrijk dat de juiste termen en termijnen gebruikt worden in de overeenkomst. Laat uw beëindigingsovereenkomst dan ook altijd controleren voordat u deze ondertekent. Werkgevers stellen hiervoor doorgaans ook een financiële bijdrage beschikbaar. Het is mogelijk een vaste prijs af te spreken voor het checken van een beëindigingsovereenkomst.

Uiteraard is het ook mogelijk om een beëindigingsovereenkomst op te laten stellen.

Hebt u vragen over uw beëindigingsovereenkomst? Wilt u uw beëindigingsovereenkomst laten checken of opstellen? Laat dan hiernaast uw gegevens achter of neem contact op met Van Kooten Advocaten.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: