Print deze pagina

26 februari 2013

Van Kooten Advocaten heeft een familie mediator in huis!

Onze familierechtspecialist, mr. Marie Louise Neuteboom-van Asselt staat sinds begin februari jl. geregistreerd als mediator in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland. Dit houdt in dat zij sindsdien ook voldoet aan de kwaliteitseisen die de Mediatorsfederatie Nederland aan de geregistreerde mediators stelt. Daarmee wordt de kwaliteit van de mediators gewaarborgd.

Als mediator behandelt mr. Neuteboom-van Asselt met name (echt)scheidingskwesties, maar ook andere vraagstukken op het gebied van familierecht kunnen tijdens mediation behandelt worden, zoals verdeling van de zorg- en opvoedtaken, invulling / evaluatie van het ouderschapsplan, (her)berekening van de kinder- en partneralimentatie. Indien u meer heil ziet in het oplossen van uw familierechtelijke probleem door mediation dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met mevrouw mr. M.L. Neuteboom-van Asselt via de e-mail neuteboom@vankootenadvocaten.nl of via het contactformulier.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: