Print deze pagina

25 juni 2018

Indexering huurprijs afgelopen vijf jaren

Gedaagde had een winkelruimte van Kwik-Fit gehuurd. In de huurovereenkomst is overeengekomen dat de huurprijs jaarlijks zal worden verhoogd conform artikel 9.1 tot en met 9.5 van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte.

Bij brief van 28 maart 2017 heeft Kwik-Fit aan gedaagde een indexering van de huurprijs over de jaren 2012/2013 tot en met 2015/2016 aangekondigd. Is Kwik-Fit bijna vijf jaar later nog op tijd met de indexatie? De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt van wel.

Oordeel verjaring

Partijen hebben in de huurovereenkomst afgesproken dat de huurprijs ieder jaar wordt geïndexeerd. In artikel 9.1 tot en met 9.5 van de Algemene Bepalingen staat hoe de huurprijs geïndexeerd moet worden. In deze bepalingen is niet opgenomen dat de verhuurder ieder jaar de verhoging moet aankondigen. De huurprijs wordt niet met terugwerkende kracht verhoogd. De jaarlijkse vordering om de huurprijs te verhogen bestond al. Kwik-Fit heeft er alleen nog niet eerder aanspraak op gemaakt.

Opeisbare huursommen verjaren na vijf jaar. De oudste vordering van Kwik-Fit ziet op het jaar oktober 2012/2013. Aangezien Kwik-Fit binnen vijf jaar de indexering heeft van de huurprijs heeft gevorderd, is de vordering van Kwik-Fit niet verjaard. De Rechtbank-Noord-Nederland wijst de vordering van Kwik-Fit dan ook toe.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: