Print deze pagina

4 juli 2018

Huurachterstand van 3 maanden

Het is vaste rechtspraak dat een huurachterstand van drie maanden in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De huurachterstand is namelijk een tekortkoming in de huurovereenkomst. Een huurder komt zijn betalingsverplichting niet na.

Bijzonder omstandigheden

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor de ontbinding van de huurovereenkomst – ondanks de huurachterstand – niet gerechtvaardigd is. Zo’n omstandigheid kwam in het vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland aan de orde.

Een huurster had een huurachterstand van drie maanden voor een woning. Inmiddels valt ze onder het budgetbeheer van de gemeente en worden de huurtermijnen sindsdien tijdig betaald. De huurachterstand wordt dus niet hoger. Wanneer de huurster de woning zou moeten ontruimen, zou dit een ontwrichtend effect op de stabiliteit van het leven van de verhuurster hebben. Ontruiming zou voor extra kosten voor de huurster leiden. Hierdoor zal het schuldhulptraject worden opgeschort totdat er opnieuw een stabiele situatie zal zijn. Ook brengt een ontruiming psychische gevolgen voor de huurster en haar kinderen met zich mee.

Belang huurder

Naast het belang van de huurster, moet ook het belang van de verhuurder in de beslissing worden meegewogen. Van een huurder mag verwacht worden dat hij de huur correct betaalt en dat er geen huurachterstand ontstaat.

Voorwaardelijke ontbinding

De kantonrechter komt uiteindelijk met een tussenoplossing. Hij ontbindt de huurovereenkomst voorwaardelijk. Dit betekent dat als de huidige huurachterstand oploopt, de huurovereenkomst wordt ontbonden. Indien de huurster de huur op tijd blijft betalen, blijft de huurovereenkomst in stand. Deze voorwaarden gelden voor de duur van twee jaar. Hierdoor hoeft de verhuurder niet opnieuw een procedure te starten wanneer de huurster niet op tijd betaald.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

Lianne van Kooten – de Jong staat zowel huurders als verhuurders bij in een procedure bij de kantonrechter of het gerechtshof. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: