Print deze pagina

19 februari 2014

(Her)keuring CBR

Het CBR voorziet problemen met betrekking tot de herkeuring van het rijbewijs. Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe tarieven voor de herkeuring. Dit leidt ertoe dat een aantal psychiaters besloten heeft geen rijbewijskeuringen meer te doen. Dit blijkt uit een bericht op de website van het CBR. Een en ander kan leiden tot lange wachttijden.

Gelet op de verlaging van de tarieven is het tevens de vraag of de keuring wel voldoende zorgvuldig wordt uitgevoerd. Indien u wordt afgekeurd heeft u altijd de mogelijkheid een herkeuring aan te vragen. In het besluit van het CBR staat de termijn waarbinnen u een herkeuring aan kan vragen. Indien u bent afgekeurd kan het verstandig zijn eerst advies te vragen, alvorens u een herkeuring aanvraagt of in bezwaar gaat tegen het besluit van het CBR.

Ook indien u aangehouden bent voor rijden onder invloed kan een medisch geschiktheidsonderzoek worden opgelegd. Dit kan indien het geconstateerde promillage boven de 1.8 promille is. Een dergelijk onderzoek kan tot gevolg hebben dat uw rijbewijs definitief ongeldig wordt verklaard. Indien dit het geval is kunt u vaak pas na een jaar opnieuw een onderzoek aanvragen. Het is daarom verstandig dat u zich tijdig laat informeren en adviseren over een dergelijk onderzoek en de consequenties hiervan.

Heeft u vragen over een medisch geschiktheidsonderzoek of een herkeuring van het CBR? Neem dan contact op met mr. G. van den Brink via het contactformulier, het formulier aan de rechterzijde van de website of telefonisch via 030-28 77 000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: