Print deze pagina

3 april 2018

Gelijk loon uitzendmedewerkers

In casu werkten verschillende vrachthalmedewerkers als uitzendkracht bij DHL en MWC. Zij kregen voor deze werkzaamheden van het uitzendbureau het minimumloon uitbetaald. De collega’s van de vrachthalmedewerkers die rechtstreeks bij DHL en MWC in dienst zijn, ontvangen op grond van de DHL-cao en MWC-cao een hoger loon. De uitzendmedewerkers zijn van mening dat zij recht hebben op een gelijk loon als hun collega’s.

De kantonrechter deelt deze mening. Uitzendmedewerkers hebben namelijk recht op een gelijke beloning als de werknemers die in gelijkwaardige functies werkzaam bij de inlener in dienst zijn. In dit geval zijn DHL en MWC de inleners en hebben zij gelijkwaardige functies. De uitzendkrachten hebben dus recht op het loon volgens de DHL-cao en MWC-cao.

Doorlenen

De uitmedewerkers waren op diverse manieren aan DHL ter beschikking gesteld. Zo werden sommige uitzendmedewerkers direct aan DHL ter beschikking gesteld. Andere uitzendmedewerkers werden eerst aan een andere onderneming uitgeleend en daarna pas aan DHL doorgeleend. Volgens de kantonrechter is niet relevant of de uitzendkrachten worden doorgeleend. Voor het recht op gelijke loon is de onderneming waar de ter beschikking plaatsvindt van belang. Aangezien de uitzendmedewerkers feitelijk voor DHL en MWC hebben gewerkt, zijn zij de inleners.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: