Print deze pagina

5 maart 2013

Geen alcoholslotprogramma voor vrachtwagen- en buschauffeurs!?

De Rechtbank Haarlem heeft in haar uitspraak van 21 december 2012 het besluit van het CBR om het rijbewijs van een vrachtwagenchauffeur ongeldig te verklaren en aan hem het alcoholslotprogramma op te leggen vernietigd. Het CBR heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij de Raad van State.

De rechtbank is van mening dat de pragmatische keuze van de overheid om (vooralsnog) het alcoholslotprogramma slechts mogelijk te maken bij motorvoertuigen van de rijbewijscategorie B, niet opweegt tegen de belangen van de vrachtwagenchauffeur in dit geval. De vrachtwagenchauffeur zou door de oplegging van het alcoholslotprogramma niet meer zijn beroep kunnen uitoefenen en dus niet meer in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. In het bijzonder neemt de rechtbank in haar overweging mee dat de echtgenote van de vrachtwagenchauffeur arbeidsongeschikt is. De rechtbank constateert dat door de beperking om het alcoholslotprogramma slechts mogelijk te maken voor motorvoertuigen met de rijbewijscategorie B, bijzondere bestuurders met een rijbewijs van de categorie C (vrachtwagen) en D (bus) worden geraakt terwijl bijvoorbeeld taxichauffeurs en koeriers nog wel in staat zijn om hun werk te verrichten.

De voorzieningenrechter binnen de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 14 februari 2013 een besluit tot oplegging van het alcoholslotprogramma geschorst onder verwijzing naar de bovengenoemde uitspraak. De voorzieningenrechter liet hier meewegen dat de chauffeur zijn baan zou verliezen en daardoor niet in zijn levensonderhoud en dat van zijn twee kinderen zal kunnen voorzien.

Bij de oplegging van het alcoholslotprogramma aan chauffeurs dient gelet op de twee hiervoor genoemde uitspraken een belangenafweging te worden gemaakt tussen de belangen van de chauffeur en het belang van de overheid. Als de ongeldig verklaring van het rijbewijs onevenredig zware gevolgen heeft voor de chauffeur kan het besluit op die grond worden vernietigd. Het CBR heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Haarlem, de Raad van State zal zich in hoger beroep over deze uitspraak buigen.

Bent u chauffeur en is aan u het alcoholslotprogramma opgelegd? Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn en of uw bezwaar kans van slagen heeft? Van Kooten Advocaten kan u adviseren en bijstaan. Meer weten? Neem contact op met de heer mr. G. van den Brink via het contactformulier of telefonisch via: 030 – 28 77 000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: