Print deze pagina

6 mei 2014

Geen alcoholslotprogramma voor rijbewijzen C1, C, D1 of D

Op 24 april 2014 is de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 aangepast. Wanneer het CBR van oordeel is dat is aangetoond dat de betrokkene voor zijn inkomen afhankelijk is van het rijbewijs voor de categorieën C1, C, D1 of D, komt hij niet in aanmerking voor het alcoholslotprogramma.

Wanneer ASP?

Voor zogeheten beginnende bestuurders (minder dan vijf jaren in het bezit van een geldig rijbewijs) geldt dat het ASP kan worden opgelegd indien sprake is van rijden onder invloed met een promillage hoger dan 1,0 promille. De wettelijke toegestane limiet voor beginnende bestuurders bedraagt 0,2 promille.

Voor ervaren bestuurders (meer dan vijf jaren in het bezit van een geldig rijbewijs) geldt dat het ASP kan worden opgelegd indien sprake is van rijden onder invloed met een promillage hoger dan 1,3 promille. De wettelijke toegestane limiet voor ervaren bestuurders bedraagt 0,5 promille.

Daarnaast geldt dat het ASP kan worden opgelegd wanneer sprake is van recidive: drie overtredingen van de wettelijk toegestane limiet. Ook kan het ASP worden opgelegd indien wordt geweigerd mee te werken aan een alcoholonderzoek.

Gevolgen ASP?

Indien het ASP wordt opgelegd wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Het rijbewijs moet worden ingeleverd bij het CBR. Degene aan wie het ASP wordt opgelegd dient te betalen voor het inbouwen van het alcoholslot en de uitvoering van het programma. Ook is het verplicht deel te nemen aan een motivatieprogramma.

Wanneer aan het bovenstaande wordt voldaan kan een rijbewijs worden aangevraagd voor categorie B met een ASP-beperking. Er kan geen rijbewijs worden aangevraagd voor de overige categorieën zoals bijvoorbeeld motor en vrachtwagen.

Het programma start na de strafrechtelijke maatregel. Het CBR kan de maatregel ook opleggen indien er geen strafrechtelijke vervolging komt.
De duur van het ASP is in beginsel twee jaren. In deze periode kan uitsluitend de auto worden bestuurd die door middel van het alcoholslot aan de bestuurder is gekoppeld. De data van het alcoholslot moet iedere 46 dagen worden uitgelezen, daarbij wordt ook het alcoholslot visueel geïnspecteerd.

Voor inkomen afhankelijk van rijbewijscategorieën C1, C, D1 of D?

Wanneer het CBR van oordeel is dat iemand voor zijn inkomen afhankelijk is van een rijbewijs van de categorieën C1, C, D1 of D, komt diegene vanaf 24 april 2014 niet meer in aanmerking voor het ASP. Het CBR meldt op de website dat in die gevallen de bestuurde een Educatieve Maatregel Alchol wordt opgelegd.

Bezwaar?

Het CBR heeft het alcoholslotprogramma aan u opgelegd en u bent u voor uw inkomen afhankelijk van het ongeldigverklaarde rijbewijs van de categoriëen C1, C, D1 of D? Binnen zes weken na het besluit van het CBR om het alcoholslotprogramma aan u op te leggen kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken of heeft u nog vragen over het alcoholslotprogramma? Neem dan contact op met mr. G. van den Brink via het contactformulier, of via telefoonnummer 030 – 28 77 000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink is gespecialiseerd in het strafrecht. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met hem opnemen om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: