Print deze pagina

19 oktober 2012

Geen alcoholslotprogramma bestuurders bromfiets

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 is per 1 oktober 2012 gewijzigd.

Het alcoholslotprogramma (ASP) werd ook opgelegd aan bestuurders van bromfietsen bij personen die werden aangehouden met een adem- of bloedalcoholgehalte van 570 µg/l (1,3 promille) tot 785 µg/l (1,8 promille) voor ervaren bestuurders en van 435 µg/l (1,0 promille) tot 785 µg/l (1,8 promille) voor beginnend bestuurders. Op advies van het CBR heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de regeling aangepast, zodat het ASP niet langer kan worden opgelegd aan de bestuurder van een bromfiets (motorrijtuig categorie AM). Overtreders krijgen wel een educatieve maatregel Alcohol (EMA) of een medisch onderzoek. Deze wijziging wordt met terugwerkende kracht per 1 december 2011 ingevoerd.

Ook wordt de termijn waarbinnen een extra uitlezing moet plaatsvinden verlengd van 5 naar 14 dagen. Deelnemers aan het ASP kunnen een oproep krijgen voor een extra uitlezing van het alcoholslot, waarop zij zich binnen een periode van 5 dagen moesten melden bij een erkende inbouwlocatie. Bij het niet tijdig melden blokkeert de auto. Deze termijn wordt per 1 oktober 2012 verlengd van 5 naar 14 dagen.

Indien u vragen heeft over het alcoholslotprogramma kunt u contact opnemen met mr. G. van den Brink. U kunt gebruik maken van het contactformulier of telefonisch contact opnemen met ons kantoor.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: