Print deze pagina

17 juni 2014

Doorstart bedrijf: stille bewindvoerder

Juist op het einde van de economische crisis hebben veel bedrijven het zwaar. De financiële reserves zijn verdampt en – ook al druppelen de opdrachten weer binnen – de noodzakelijke cash flow laat nog op zich wachten. Schuldeisers zijn doorgaans niet bereid te wachten.

Een surseance van betaling biedt vaak geen oplossing en eindigt meestal toch in een faillissement. De negatieve publiciteit en angst voor een faillissement maken dat leveranciers en afnemers uw onderneming niet het noodzakelijke vertrouwen gunnen.

Een lastig probleem

In de juridische praktijk wordt de laatste tijd gewerkt met een oplossing voor dit probleem. Dit betreft de zogenoemde ‘stille bewindvoerder’ of ‘prepack’. De constructie hierbij is dat achter de schermen wordt gewerkt aan een oplossing met (belangrijke) schuldeisers en de beoogd faillissementscurator. De rechtbank benoemt dan namelijk eerst een zogenoemde ‘stille bewindvoerder’ die later zal optreden als curator in een nog uit te spreken faillissement. Met die beoogd curator kan dan de gekozen oplossing worden afgestemd. Vervolgens kan – met een goede timing – het faillissement worden uitgesproken door de rechtbank waarbij snel kan worden doorgestart: een en ander is immers vooraf afgestemd met de beoogd curator. Deze regeling wordt binnenkort in de wet vastgelegd (Wet continuïteit ondernemingen).

Wilt u meer weten? Bel met of mail naar mr. G. van den Brink. Hij heeft ervaring in het insolventierecht en kan u begeleiden bij een eventuele doorstart of – als u schuldeiser of werknemer bent bij een bedrijf in een dergelijke situatie – namens u actie ondernemen richting de curator of leidinggevenden van het bedrijf.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink heeft ervaring in het insolventierecht en kan u begeleiden bij een eventuele doorstart of – als u schuldeiser of werknemer bent bij een bedrijf in een dergelijke situatie – namens u actie ondernemen richting de curator of leidinggevenden van het bedrijf. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met hem opnemen om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: