Print deze pagina

15 maart 2016

Digitaal Beslagregister: geen onnodige stapeling van incassomaatregelen

Op 1 januari 2016 is het Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) ingevoerd. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft hiertoe besloten om te voorkomen dat incassomaatregelen onnodig opgestapeld worden voor mensen met schulden.
In het beslagregister worden incassomaatregelen zoals deurwaardersbeslagen vermeld. Hierdoor kunnen onnodige incassoprocedures en -kosten worden vermeden. Een doel van het beslagregister is ook dat gerechtsdeurwaarders erop kunnen toezien dat mensen genoeg geld overhouden om rond te kunnen komen (beslagvrije voet).

Aanmelden incassomaatregelen

Alle gerechtsdeurwaarders moeten met ingang van 1 januari 2016 bepaalde beslagen aanmelden bij het CDB. Belangrijk is dat incassomaatregelen zoals het loonbeslag aangemeld moeten worden in het beslagregister. Ook betreft dit andere executoriale derdenbeslagen, waarbij aan het beslag een beslagvrije voet verbonden is.

Raadplegen register

Voorafgaand aan bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding en het leggen van loonbeslag is de gerechtsdeurwaarder verplicht het CDB te raadplegen om te zien of een schuldenaar daarin reeds is aangemeld. Bij bepaalde spoedeisende kwesties geldt deze verplichting overigens niet. Uit het beslagregister kan de deurwaarder afleiden of een vordering binnen drie jaar kan worden geïnd. De deurwaarder meldt dit vervolgens aan de schuldeiser. De schuldeiser kan er dan voor kiezen om al dan niet over te gaan tot het incasseren van de geldvordering.

Toegankelijkheid

Het CDB is op dit moment alleen toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders. Als schuldenaren inzicht in eigen gegevens wensen, moeten gerechtsdeurwaarders deze gegevens aanleveren aan schuldenaren. Vermoedelijk wordt het CDB in de toekomst uitgebreid, zodat ook bijvoorbeeld advocaten het beslagregister kunnen inzien. Het is wel mogelijk om onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld via ons kantoor, informatie te verkrijgen uit het beslagregister. Indien u een incasso heeft, kan Van Kooten Advocaten bij de deurwaarder voor u nagaan of het zin heeft om een incassoprocedure te starten tegen de schuldenaar. Heeft u vragen over een incasso, neem dan contact op met ons kantoor. Van Kooten Advocaten kan u adviseren en bijstaan in de procedure.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: