Print deze pagina

6 april 2020

Hoe komt u als werkgever de (corona)crisis door?

De overheid heeft de afgelopen periode diverse maatregelen opgelegd om de verspreiding van corona te beperken. Dit kan voor u als werkgever vergaande (financiële) gevolgen hebben. Mogelijk kunt u uw leveranciers of werknemers niet meer betalen. Een faillissement wilt u voorkomen. In deze blog noem ik verschillende (financiële) mogelijkheden om een faillissement proberen te voorkomen.

1. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als u door de tijdelijke omzet bijvoorbeeld de huur van uw bedrijfspand of de rekeningen van uw leveranciers niet kan betalen, biedt de BMKB mogelijk uitkomst. De overheid staat dan garant voor (een deel van) uw lening.

Wat houdt het BMKB-krediet in?

U kunt een nieuwe lening, een nieuwe rekening-courant of een verhoging van uw bestaande rekening-courant aanvragen en de overheid staat dan voor 90% borg voor deze lening.

Voorwaarden

 • De maximale krediet waar de overheid voor borg staat, is 1,5 miljoen euro;
 • De maximale looptijd van het krediet is twee jaar;
 • U heeft maximaal 250 werknemers in dienst;
 • Uw jaaromzet is niet meer dan € 50 miljoen of uw balanstotaal is niet meer dan € 43 miljoen;
 • U dient minimaal drie jaar uw bedrijf te voeren.

De volgende bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn uitgesloten: grootbedrijf, natuurlijke personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.

Hoe vraag ik een BMKB-krediet aan?

De BMKB-krediet moet door een geaccrediteerde financier voor u worden aangevraagd. De financiers die deelnemen vindt u hier.

2. Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u geen werk voor uw werknemers, omdat u uw restaurant heeft moet sluiten? Of heeft u onvoldoende werk voor uw vrachtwagenchauffeurs, omdat zij uw producten niet over de grens mogen transporteren? Toch bent u als werkgever verplicht om het loon van uw werknemers door te betalen. Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) komt de overheid u voor de loonkosten tegemoet.

Wat houdt de NOW in?

U kunt als werkgever een tegemoetkoming vragen voor de loonkosten van uw werknemers. deze tegemoetkoming geldt ook voor flexibele arbeidskracht, zoals uitzendkrachten. De tegemoetkoming is afhankelijk van uw omzetdaling per 1 maart 2020. Heeft u een omzetdaling van 100%? Dan bedraagt uw tegemoetkoming 90% van uw loonkosten. Is de omzetdaling 50%? Dan bedraagt uw tegemoetkoming 45%. De tegemoetkoming kan voor drie maanden worden aangevraagd.

Het UWV betaalt 80 % van de gevraagde tegemoetkoming (die dus afhankelijk is van de verwachte omzetdaling). Naderhand zal de definitieve tegemoetkoming worden bepaald. Naar aanleiding van deze definitieve tegemoetkoming ontvangt u de aanvulling (20%) of, als de omzetdaling minder dan verwacht is, vindt er een correctie plaats.

Voorwaarden

 • De verwachte omzetdaling per 1 maart 2020 moet minimaal 20 % zijn;
 • U mag uw werknemers tijdens de periode dat u de tegemoetkoming ontvangt, niet ontslaan op grond van bedrijfseconomisch redenen;

Hoe vraag ik deze tegemoetkoming aan?

U kunt vanaf 6 april 2020 een aanvraag bij het UWV indienen. U kunt hiervoor op de website van het UWV terecht. Het is dan de bedoeling dat het voornoemde voorschot van 80% binnen twee tot vier weken door het UWV aan u worden betaald.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting

Een andere kostenpost voor u als werkgever is belasting. Wanneer u op dit moment te weinig geld heeft om de belasting(en) te betalen, kunt u om uitstel verzoeken.

Wat houdt het in?

Ook de Belastingdienst komt u tegemoet. Zo kunt u bij de Belastingdienst uitstel vragen voor het betalen van inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De invordering van deze belastingen worden dan per direct door de Belastingdienst stopgezet en het uitstelverzoek wordt naderhand pas beoordeeld. Er wordt automatisch voor drie maanden uitstel verleend. Is dit niet voldoende? Vraag dan om extra uitstel.

Bovendien legt de Belastingdienst geen verzuimboetes op als u de komende maanden de belasting te laat betaald. Wel is het raadzaam om dit niet af te wachten en om uitstel te vragen.

Hoe vraag ik uitstel aan?

U dient uitstel bij de Belastingdienst te vragen. U dient schriftelijk te motiveren waarom u uitstel nodig heeft. U kunt in deze brief aangeven dat u door de coronacrisis niet tijdig uw belasting(en) kan betalen.

Wilt u langer dan 3 maanden uitstel? Dan zult u dat moeten onderbouwen met aanvullende informatie. Denk hierbij aan een verklaring van bijvoorbeeld een accountant.

4. Compensatieregeling: gift van € 4.000,-

Wat houdt deze compensatieregeling in?

Heeft u bijvoorbeeld uw restaurant of kapsalon door de maatregelen van de overheid tijdelijk verplicht moeten sluiten? Dan komt de overheid u met een gift van € 4.000,- tegemoet.

Voorwaarden

 • U moet op 15 maart 2020 met een van de benoemde SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het handelsregister van de KvK;
 • U heeft maximaal 250 werknemers in dienst;
 • U heeft een fysieke vestiging in Nederland en deze vestiging staat in het handelsregister van de KvK ingeschreven;
 • Als u geen horecaonderneming heeft, dient u tenminste één vestiging met een ander adres dan uw privéadres te hebben;
 • Als u een horecaonderneming heeft, dient u in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben;
 • U heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • U verwacht een omzetverlies van € 4.000,- van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020;
 • U verwacht in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000,00 aan vaste lasten te hebben;
 • U heeft de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun ontvangen.

Hoe vraag is deze compensatie aan?

U kunt een aanvraag voor de gift van € 4.000,- indienen bij het RVO. U heeft daarvoor tot 26 juni 2020 de tijd. De aanvraag wordt binnen drie weken beoordeeld.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: