Print deze pagina

11 september 2017

Controleer niet zomaar de e-mails van uw werknemers!

Casus

Een Roemeense werknemer werd ontslagen, omdat hij vanaf zijn zakelijk e-mailaccount privéberichten verzond. De werknemer vecht het ontslag aan, maar de Roemeense rechter stelt hem in het ongelijk. Het EHRM oordeelt echter dat de Roemeense rechter had moeten nagaan of de werknemer van tevoren was ingelicht over het controleren van zijn communicatie. Ook had de Roemeense rechter volgens het EHRM moeten onderzoeken of de werkgever een maatregel had kunnen kiezen die minder ingrijpt in de privésfeer van de werknemer.

Wat betekent dit voor u?

Deze uitspraak laat zien dat u als werkgever niet zomaar de e-mailberichten van uw werknemers kunt lezen en/of controleren. De privacy van de werknemer moet hierbij altijd in ogenschouw worden genomen. De bevoegdheid van de werkgever om de werknemer te controleren wordt door privacywetgeving beperkt.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: