Print deze pagina

21 januari 2015

Conclusie AG inzake ASP: OM niet-ontvankelijk

Nadat aan een automobilist wegens rijden onder invloed een alcoholslotmaatregel is opgelegd, kan hij daarna niet ook nog voor het rijden onder invloed voor de strafrechter worden vervolgd.

Dat is de conclusie van Advocaat-generaal Harteveld.  Als het advies van de advocaat-generaal wordt gevolg, dan houdt dit in dat het OM niet-ontvankelijk is in de strafvervolging nadat een alcoholslotprogramma voor hetzelfde feit is opgelegd. Zie ook onze eerdere berichten over het alcoholslotprogramma: “OM niet-ontvankelijk na alcoholslot” en “OM niet-ontvankelijk na alcoholslot II”

Het advies van de advocaat-generaal is gedaan in de cassatiezaken tegen drie arresten van respectievelijk de gerechtshoven Den Haag, Arnhem-Leeuwarden en Amsterdam. De hoven verklaarden in zaken betreffende rijden onder invloed het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging, omdat aan de betrokkenen door het CBR reeds een alcoholslotprogramma was opgelegd. De hoven zijn van oordeel dat het opleggen van een alcoholslotprogramma een zo ingrijpende maatregel is dat deze gelijk moet worden gesteld aan een ‘criminal charge’. Het is verboden iemand tweemaal voor hetzelfde feit te vervolgen (het zogeheten ne bis in idem-beginsel). Nu de oplegging van het alcoholslotprogramma gelijk moet worden gesteld aan een strafrechtelijke maatregel, betekent dit dat het openbaar ministerie de betrokkenen niet meer strafrechtelijk kan vervolgen. Daarom verklaarden de hoven het openbaar ministerie niet-ontvankelijk. Met het gegeven advies, schaart de advocaat-generaal zich achter het oordeel van de gerechtshoven.

De uitspraak van de Hoge Raad wordt verwacht op 17 maart 2015.

Is aan u het alcoholslotprogramma opgelegd en wordt u toch strafrechtelijk vervolgd? Neem dan contact op met mr. G. (Gerrit) van den Brink via het contactformulier of telefonisch op 030-2877000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink is gespecialiseerd in het strafrecht. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met hem opnemen om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: