Print deze pagina

8 juni 2012

Bestemmingsplan buitengebied Montfoort ter inzage

De gemeente Montfoort heeft onder de titel ‘Buitengebied 2012’ een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gehele buitengebied. Het ligt van 7 juni tot en met 18 juli ter inzage op het stadskantoor. Tevens is het op internet te raadplegen: bestemmingsplan Montfoort.

Als u in het buitengebied woont en/of uw bedrijf daar gevestigd is, is het erg belangrijk dat u het ontwerpplan inziet en controleert. Wellicht is de bestemming van uw perceel aangepast, of worden de gebruiksmogelijkheden beperkt. Ook kan het zijn dat niet de juiste of gewenste bestemming is opgenomen.

Als u bezwaar heeft tegen een of meer onderdelen van dit ontwerpbestemmingsplan, dient u  een zienswijze in te dienen uiterlijk op 18 juli aanstaande. Doet u dat niet, dan kunt u na het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad in beginsel niet ageren tegen het plan en staat het plan vast.

Van Kooten Advocaten biedt gedurende de periode 7 juni tot en met 18 juli 2012 aan gratis voor u te beoordelen hoe het bestemmingsplan voor uw situatie eruit ziet en u te adviseren over het indienen van een zienswijze.

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met mevrouw mr. C.A. van Kooten-de Jong  (0348-475093).

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: