Print deze pagina

8 april 2013

Bestemmingsplan Buitengebied 2012 Montfoort

Op maandag 11 maart jl. heeft de gemeenteraad van Montfoort het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vastgesteld. Het kan zijn dat u het met onderdelen van dit bestemmingsplan oneens bent. Loop voor een gratis quick-scan binnen op onze vestiging te Montfoort. Op maandagen en donderdagen kunt u zonder afspraak bij de specialist terecht, daarbuiten bij voorkeur op afspraak. De beroepstermijn is 6 weken start zodra het bestemmingsplan gepubliceerd is. Naar verwachting is het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 24 april 2013 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Gemeente Montfoort.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: