Print deze pagina

3 november 2014

Beslissing HR beslagvrije voet en vakantiegeld

Vakantiegeld wordt maandelijks opgebouwd, maar jaarlijks uitgekeerd. Heeft dit gevolgen voor beslag dat is gelegd op het loon of de uitkering? Op 16 september 2013 schreef ik een stukje op deze website, waarin ik het standpunt innam dat dit inderdaad gevolgen heeft voor het beslag.

Mening Procureur-Generaal

Op 14 februari 2014 stelde de Procureur-Generaal cassatie in het belang der wet in bij de Hoge Raad. De PG was van mening dat uitsluitend rekening gehouden moest worden met de beslagvrije voet in de maand dat het vakantiegeld uitbetaald wordt.

Oordeel Hoge Raad

Op 31 oktober 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. De Hoge Raad oordeelt: ‘Het voorgaande brengt mee dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het beslag gelegd werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam. Indien het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven, is het vakantiegeld slechts voor beslag vatbaar voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld.’

Voorbeeld

Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad in de praktijk? Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Iemand (X) heeft een inkomen van € 1.200,- netto per maand. De beslagvrije voet van X is vastgesteld op € 1.300,- per maand.

Tot voor kort werd het standpunt van de P-G gevolgd. In de maand dat het vakantiegeld werd uitbetaald, werd het maandelijkse inkomen aangevuld met het vakantiegeld tot de beslagvrije voet. X kreeg dus in de maand dat het vakantiegeld werd uitbetaald € 1.300,-. Dit betekent dat X € 100,- vakantiegeld kreeg.

Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de beslagvrije voet op het vakantiegeld maandelijks berekend moet worden. Het inkomen van X is maandelijks € 100,- lager dan de beslagvrije voet. X krijgt daarom in de maand dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd maximaal 12 keer € 100,-. In dit geval zal X zijn volledige vakantiegeld moeten krijgen.

Conclusie

De afgelopen jaren hebben deurwaarders vaak bij loonbeslag het volledige vakantiegeld ingehouden zonder de beslagvrije voet goed te berekenen. Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt dat dit onterecht is. Het vakantiegeld moet immers tot aan de maandelijkse beslagvrije voet uitbetaald worden.

Vragen?

Hebt u vragen over de beslagvrije voet (op uw vakantiegeld)? Hebt u een geschil met een deurwaarder over de beslagvrije voet (op uw vakantiegeld)? Neem dan contact op met Van Kooten Advocaten en vraag naar mr. G. (Gerrit) van den Brink. U kunt ook hiernaast uw telefoonnummer achterlaten, dan nemen wij contact met u op.

Let op: u kunt uitsluitend beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand als u zelf (eventueel met hulp van het Juridisch Loket) geprobeerd hebt om het geschil met de deurwaarder op te lossen.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: