Print deze pagina

29 mei 2018

AVG en kerk

U ontkwam er de afgelopen weken niet aan; de e-mails van diverse bedrijven met hun vernieuwde privacy policy. Dit had allemaal te maken met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Maar niet alleen commerciële bedrijven moeten zich aan de eisen gesteld in de AGV houden. Ook kerken hebben met de AGV te maken.

Foto’s op website

Veel kerkelijke organisaties hebben op hun openbare website foto’s van bijvoorbeeld hun kerkkoor. Mag dit na de komst van de AVG nog steeds? Ja, dit mag nog steeds. Wel is er toestemming van ieder lid van dit kerkkoor nodig. Het gaat hier namelijk om persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het koorlid kan namelijk door de foto direct worden geïdentificeerd.

Bovendien moet de foto van de website worden gehaald, wanneer een koorlid zijn toestemming intrekt. Dit wordt ook wel het recht van vergetelheid genoemd.  Als kerkelijke organisatie bent u ook verplicht om het koorlid hierover te informeren en uit te leggen hoe hij of zij dit recht van vergetelheid kan uitoefenen.

Kerkdienst op website

Ook de kerkdiensten zijn tegenwoordig vaak via de openbare website te beluisteren. Tijdens de kerkdienst kunnen namen of adresgegevens van kerkleden worden genoemd. Ook de personen die tijdens de kerkdienst genoemd worden, genieten bescherming van de AVG. Kerkdiensten via de website aanbieden is nog steeds mogelijk, maar moet met waarborgen zijn omkleed. Schrijf als kerk bijvoorbeeld een privacy policy waarin u aangeeft waarom de kerkdiensten worden uitgezonden en waarom dit zo belangrijk is. Oftewel wat is het gerechtvaardigd belang van het uitzenden van de kerkdiensten op de website. Zorg daarnaast dat de privacy policy ook bij de kerkleden bekend is.

Ook kunt u ervoor kiezen om op de momenten dat er namen of adressen van leden (bijvoorbeeld tijdens de mededelingen) worden genoemd, het geluid uit te zetten.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de kerkdiensten op een afgeschermd deel van de website te plaatsen. Dan kunnen alleen personen die een wachtwoord voor deze afgeschermde website hebben de kerkdienst beluisteren.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: