Print deze pagina

14 december 2017

Annuleringsbeding in studieovereenkomst onredelijk?

Er worden steeds meer studies door particuliere onderwijsinstellingen aangeboden. Als een student zich bij de onderwijsinstelling inschrijft, wordt er een studieovereenkomst gesloten. In de studieovereenkomst is vaak een beding opgenomen, waarin staat dat de student bij tussentijdse opzegging van de overeenkomst nog steeds het volledige cursusgeld verschuldigd is. Hierdoor is het voor een student niet aantrekkelijk om de studieovereenkomst tussentijds op te zeggen. Mag zo’n annuleringsbeding wel?

Oordeel

De studieovereenkomst is een overeenkomst van opdracht. Hierdoor moet de student de mogelijkheid krijgen om de overeenkomst te allen tijd op te kunnen zeggen. Doordat de student het studiegeld voor de volledige studie of cursus moet betalen, wordt volgens het Gerechtshof Den Haag aan de student geen reële opzegmogelijkheid geboden. Hierbij speelt onder andere de opleidingsduur een rol. Hoe langer de opleiding duurt, hoe groter de kans dat de opleiding vroegtijdig wordt beëindigd. In casu had de student wegens psychische omstandigheden driekwart van de opleiding niet kunnen afmaken. Toch moest hij van de onderwijsinstelling meer dan € 10.000,- betalen.

Gelet op het voorgaande komt het gerechtshof tot het oordeel dat het annuleringsbeding in dit geval onredelijk bezwarend is. Doordat het annuleringsbeding onredelijk bezwarend is, kan het beding worden vernietigd. De Hoge Raad laat het oordeel van het gerechtshof in stand.

Wat betekent dit voor u?

Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat bovengenoemde annuleringsbedingen in de studieovereenkomst in beginsel vernietigbaar zijn. Volgt u zelf een opleiding bij een particuliere onderwijsinstelling en wilt u de studieovereenkomst opzeggen, maar moet u wel het volledige studiegeld betalen? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Kooten Advocaten. Zij kunnen u hierover adviseren en eventueel in een procedure bijstaan.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: