Print deze pagina

22 december 2020

Alimentatie in coronatijd

Als gevolg van de coronacrisis verliest u uw baan of heeft u geen opdrachten meer. Of u heeft een restaurant en uw inkomsten zijn het afgelopen jaar fors gedaald als gevolg van de verplichte lock-downs. U moet iedere maand kinder– en/of partneralimentatie aan uw ex-partner betalen, maar u kunt dit niet meer betalen. Ik kan mij goed voorstellen dat dit u tot wanhoop drijft. Kunt u iets aan deze situatie doen? Kan de alimentatie als gevolg van de coronacrisis worden gewijzigd? Deze vraag zal ik in dit blog beantwoorden.

Is er sprake van een relevante wijziging van omstandigheden?

Op grond van de wet kan een rechtelijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud worden gewijzigd. Hiervoor is een relevante wijziging van omstandigheden vereist. Door deze relevante wijziging van omstandigheden voldoet de alimentatie die u moet betalen niet meer aan de wettelijke maatstaven.

Het is de vraag of in uw geval sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. Hoe is de alimentatie destijds bepaald? Wat was uw inkomen destijds? Is uw inkomen als gevolg van de coronacrisis beduidend minder? Dan kan er sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden.

Leidt het inkomensverlies tot een vermindering van uw draagkracht?

Niet iedere inkomensdaling leidt tot een lagere draagkracht. Wanneer u ondernemer of zzp’er bent, komt u mogelijk in aanmerking voor steunmaatregelen van de overheid. Deze steunmaatregelen kunnen een inkomensverlies opvangen, waardoor de draagkracht niet hoeft de verminderen. Als u geen beroep heeft gedaan/doet op deze steunmaatregelen, moet u kunnen uitleggen waarom u daar geen beroep op doet.

Wanneer u wordt ontslagen, komt u mogelijk tijdelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Ook deze uitkering kan ervoor zorgen dat uw draagkracht niet vermindert.

Is de vermindering van de draagkracht herstelbaar of verwijtbaar?

De steunmaatregelen van de overheid spelen ook een rol bij de vraag of het draagkrachtverlies herstelbaar of verwijtbaar is. Er wordt van u verwacht dat u zich inzet om uw inkomen op peil te houden. Kunt u bijvoorbeeld als uw restaurant is gesloten maaltijden gaan bezorgen? Daarbij is het dan wel de vraag of deze bezorgservice wel ‘loont’. Er kan ook niet van een restauranthouder worden verwacht dat hij een bezorgservice begint als de kosten hiervan niet eens uit kunnen.

Het kan zijn dat de steunmaatregel waarop u een beroep doet eenmalig is of kort duurt. Dit kan tot een niet-herstelbaar inkomensverlies leiden.

Daarnaast kan soms van u worden verwacht dat u inteert op uw vermogen. Heeft u bijvoorbeeld een flinke aandelen en obligatieportefeuille? Of heeft u een woning met een forse WOZ-waarde? Dan kan het zijn dat met (een deel van) uw vermogen rekening moet worden gehouden bij het bepalen van uw draagkracht.

Als ondernemer is het belangrijk om uw accountant te vragen een prognose te maken. Daaruit kan volgen dat de omzet fors lager/nihil is, er geen reserves meer zijn en de kosten blijven doorlopen. Waarschijnlijk kunt u niet alle kosten met het bedrag dat u aan steunmaatregelen ontvangt, voldoen.

Overleg

De meeste rechtbanken hebben op dit moment een achterstand aan zaken. Hierdoor kan het soms (te) lang duren voordat de rechter op uw wijzigingsverzoek beslist. Ik raad u daarom aan om eerst met uw ex-partner te overleggen. Mogelijk kunt u gezamenlijk tot afspraken komen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u tijdelijk minder betaalt en dat wanneer uw inkomsten weer stijgen u weer meer alimentatie zal betalen. Toon uw ex-partner eventueel financiële documenten waaruit blijkt dat uw inkomsten fors lager zijn.

Gerechtelijke procedure

Komt u er met uw ex-partner niet uit? Dan zal de rechter een knoop moeten doorhakken. U kunt een advocaat inschakelen om een wijzigingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: