Print deze pagina

22 augustus 2012

Alcoholslotprogramma

Op 1 december 2011 is het Alcoholslotprogramma (ASP) ingevoerd. Het ASP kan door het CBR worden opgelegd aan bestuurders vanwege rijden onder invloed. Het opleggen van het ASP heeft grote gevolgen: uw rijbewijzen worden ongeldig verklaard en u kunt slechts een nieuw rijbewijs aanvragen met een beperking, in dat geval bent u verplicht een alcoholslot in uw auto te laten bouwen.

Wanneer ASP?

Voor zogeheten beginnende bestuurders (minder dan vijf jaren in het bezit van een geldig rijbewijs) geldt dat het ASP kan worden opgelegd indien sprake is van rijden onder invloed met een promillage hoger dan 1,0 promille. De wettelijke toegestane limiet voor beginnende bestuurders bedraagt 0,2 promille.

Voor ervaren bestuurders (meer dan vijf jaren in het bezit van een geldig rijbewijs) geldt dat het ASP kan worden opgelegd indien sprake is van rijden onder invloed met een promillage hoger dan 1,3 promille. De wettelijke toegestane limiet voor ervaren bestuurders bedraagt 0,5 promille.

Daarnaast geldt dat het ASP kan worden opgelegd wanneer sprake is van recidive: drie overtredingen van de wettelijk toegestane limiet. Ook kan het ASP worden opgelegd indien wordt geweigerd mee te werken aan een alcoholonderzoek.

Gevolgen ASP?

Indien het ASP wordt opgelegd wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Het rijbewijs moet worden ingeleverd bij het CBR. Degene aan wie het ASP wordt opgelegd dient te betalen voor het inbouwen van het alcoholslot en de uitvoering van het programma. Ook is het verplicht deel te nemen aan een motivatieprogramma.

Wanneer aan het bovenstaande wordt voldaan kan een rijbewijs worden aangevraagd voor categorie B met een ASP-beperking. Er kan geen rijbewijs worden aangevraagd voor de overige categorieën zoals bijvoorbeeld motor en vrachtwagen.

Het programma start na de strafrechtelijke maatregel. Het CBR kan de maatregel ook opleggen indien er geen strafrechtelijke vervolging komt.
De duur van het ASP is in beginsel twee jaren. In deze periode kan uitsluitend de auto worden bestuurd die door middel van het alcoholslot aan de bestuurder is gekoppeld. De data van het alcoholslot moet iedere 46 dagen worden uitgelezen, daarbij wordt ook het alcoholslot visueel geïnspecteerd.

Niet deelnemen?

Bij de weigering deel te nemen aan het ASP dienen de kosten voor het opleggen van het ASP te worden betaald. Daarnaast blijft het rijbewijs ongeldig en is het binnen vijf jaren alleen mogelijk om een rijbewijs aan te vragen met de beperking van het alcoholslot. Ook na vijf jaren kan het CBR voorwaarden stellen bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs.

Bezwaar?

Het CBR heeft het alcoholslotprogramma aan u opgelegd en u vraagt zich af wat u hiertegen kunt doen. Binnen zes weken naar het besluit van het CBR om het alcoholslotprogramma aan u op te leggen kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken of heeft u nog vragen over het alcoholslotprogramma? Neem dan contact op met mr. G. van den Brink via het contactformulier, of via telefoonnummer 030 – 28 77 000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: