Print deze pagina

18 juni 2012

Aanpassing ontslagrecht en WW

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 juni jl. de Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslag en WW  naar de Tweede Kamer gestuurd. De hoofdlijnennotitie is een uitwerking van de gemaakte afspraken in het lenteakkoord over de herziening van ontslag en WW.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: