Print deze pagina

28 mei 2013

Per 1 juli 2013 wordt de eigen bijdrage voor gefinancierde rechtsbijstand fors verhoogd. Dit blijkt uit het ‘Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtszoekende en vergoeding rechtsbijstandverleners’.

Algemene verhoging eigen bijdrage

Tot 1 juli 2013 bedraagt de laagste eigen bijdrage € 77,- indien met de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand een diagnosedocument van het Juridisch Loket wordt meegestuurd. Vanaf 1 juli 2013 bedraagt deze laagste eigen bijdrage € 151,-. Dit is bijna een verdubbeling van de eigen bijdrage!

Hogere eigen bijdrage bij echtscheiding en verbreking samenleving

Tot op heden wordt, onafhankelijk van de juridische kwestie waarvoor gesubsidieerde rechtsbijstand aangevraagd wordt, een eigen bijdrage opgelegd die uitsluitend afhangt van de hoogte van het inkomen van de rechtszoekende. Vanaf 1 juli 2013 wordt dit voor echtscheidingen anders: de laagste eigen bijdrage wordt dan  € 335,-.

Indien iemand deze hogere eigen bijdrage niet kan betalen, heeft de Raad voor Rechtsbijstand de mogelijkheid om de ‘normale’ eigen bijdrage te heffen. Dit kan indien van een rechtszoekende ‘redelijkerwijs niet kan worden verlangt’ dat hij of zij de hogere eigen bijdrage betaalt. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de Raad voor Rechtsbijstand hier invulling aan gaat geven.

Afschaffing ‘anticumulatieregeling’

Een derde belangrijke wijziging in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is de afschaffing van de zogenaamde anticumulatieregeling. Tot 1 juli 2013 wordt de geheven eigen bijdrage gehalveerd als een rechtszoekende tot een half jaar voor de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand reeds een eerdere aanvraag heeft gedaan die is toegewezen. Vanaf 1 juli 2013 wordt, onafhankelijk van het aantal aanvragen, voor iedere toegewezen aanvraag eenzelfde eigen bijdrage geheven.

Gevolgen

De gevolgen van bovengenoemde maatregelen zijn ingrijpend voor rechtszoekenden met een relatief laag inkomen. De kosten voor het voeren van procedures worden fors hoger. Het zou kunnen betekenen dat rechtszoekenden met een inkomen net boven bijstandsniveau de eigen bijdrage zeer moeilijk kunnen betalen. Het recht op toegang tot de rechter wordt hiermee uitgehold. Het kan ook betekenen dat rechtszoekenden hun juridische geschillen veelal zelf op proberen te lossen zonder daarvoor een deskundige advocaat in de arm te nemen. Hierdoor kunnen rechtszoekenden in een veel nadeligere positie komen dan indien zij wel een advocaat in de arm hadden genomen. Als een rechtszoekende een inkomen op bijstandsniveau heeft kan in veel gevallen bijzondere bijstand aangevraagd worden voor betaling van de eigen bijdrage.

Hoe verder?

Het is voor rechtszoekenden aan te raden om, ondanks de hogere kosten, toch een advocaat in te schakelen bij een juridisch probleem. Dit kan veel onherstelbare schade voorkomen.

Als u een juridisch probleem hebt kunt u altijd contact met ons opnemen of ons contactformulier invullen. In een eerste gratis gesprek kunnen onze deskundige advocaten u adviseren of het nodig is om een advocaat in de arm te nemen voor uw probleem.

mr. M.A. (Marion) van Dijk - Overmars

deel: