Print deze pagina

Bovenop het recht

 • 18 mei 2018

  Beëindiging arbeidsovereenkomst geestelijke

  De geestelijke heeft een bijzondere positie binnen het arbeidsrecht. Zo kan de arbeidsovereenkomst van een geestelijke zonder instemming van de werknemer worden beëindigd. Er[...]

 • 4 mei 2018

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  Inmiddels beginnen werkgevers en werknemers te wennen aan het arbeidsrecht onder de Wet Werk en Zekerheid (WWz). Toch heeft minister Koolmees op 9 april 2018 alweer een nieuw[...]

 • 30 april 2018

  Wat betekent de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor u als werkgever?

  U heeft er vast al iets over gehoord of gelezen: ‘de Algemene verordening gegevensbescherming’ (hierna: AVG). Deze verordening beoogt de persoonsgegevens van natuurlijke[...]

 • 3 april 2018

  Eigendomsvoorbehoud

  Partijen kunnen overeenkomen dat de eigendom van een zaak pas aan een ander overgaat als die ander zijn prestatie heeft voldaan. Een slachterij kan bijvoorbeeld met een slager[...]

 • 28 maart 2018

  Verschoningsrecht geestelijke

  Geestelijken kunnen worden opgeroepen door de rechtbank om als getuigen een verklaring af te leggen. Geestelijken kunnen zich onder bepaalde omstandigheden beroepen op het[...]

 • 28 maart 2018

  Loonsanctie van UWV als gevolg van het (niet) handelen van de bedrijfsarts

  Als u een werknemer heeft die langdurig ziek is, bent u als werkgever verplicht om uw werknemer te helpen te re-integreren. Zo is de werkgever in beginsel verplicht om een plan[...]