Print deze pagina
member

mr. dr. T. (Teunis) van Kooten

Advocaat

De heer mr. dr. T. (Teunis) van Kooten is sinds 1998 advocaat te Utrecht. Hij heeft een ruime praktijkervaring en adviseert veel kerkgenootschappen en religieuze stichtingen en staat hen bij in (kerkrechtelijke) procedures. Daarnaast staat hij ondernemers en particulieren bij in zeer uiteenlopende (civiele) kwesties.

Als specialist kerkrecht is hij op 21 december 2017 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij proefschrift is getiteld: “Het kerkgenootschap in de neutrale staat een verkenning en analyse van de positie van het kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde”. Hij heeft ook diverse andere wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Daarnaast staat hij met name ondernemers bij in civiele kwesties. Het gaat daarbij onder andere om advisering en, zo nodig, procederen in kwesties die spelen binnen de onderneming zoals (stukgelopen) samenwerking in vennootschaps- of maatschapsverband, personeel, financiële problemen en doorstart. Ook adviseert hij bij het opstellen van contracten of procedeert hij bij conflicten met leveranciers en afnemers (bijvoorbeeld beslaglegging om betaling van een vordering op een afnemer veilig te stellen).

Ook is hij als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Religie en Recht.

Teunis van Kooten staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Foto: Maartje Geels | Hollandse Hoogte