Print deze pagina
member

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

Advocaat en MfN-registermediator

Mr. C.A. (Lianne) van Kooten – de Jong is sinds 2001 advocaat en heeft een ruime ervaring op diverse rechtsgebieden, zowel in het civiele recht als in het bestuursrecht. Lianne treedt op als advocaat en mediator voor ondernemers en particulieren op het terrein van vastgoed, huur/verhuur en geschillen met de overheid.

Ze is gespecialiseerd in het agrarisch recht. Ze kent de agrarische sector van binnenuit, omdat ze op een melkveehouderijbedrijf is geboren en getogen. Ze staat agrariërs en agro aanverwante bedrijven (zoals veehandelaren /exporteurs) bij in verschillende juridische geschillen, waaronder (EU)subsidies, productierechten en pacht.

Lianne van Kooten is MfN-registermediator en doet voornamelijk mediations op het terrein van vastgoed, burengeschillen, kerkelijke conflicten en agrarische kwesties.

Zij is lid van de specialistenverenigingen: Vereniging van Agrarisch Recht, de Vereniging Van Agrarisch Recht Advocaten en de Vereniging van bestuursrecht.

Lianne van Kooten staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op vastgoed en agrarisch recht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Foto: Maartje Geels | Hollandse Hoogte