Print deze pagina

26 november 2018

Hoger beroep WSNP

Heeft u de rechtbank gevraagd om de toepassing van de schuldsanering uit te spreken en is dit afgewezen? Dan kunt u in hoger beroep tegen deze beslissing. In deze blog beschrijf ik hoe de hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof gaat.

Beroepschrift

Nadat u gehoord heeft dat uw verzoek tot toepassing van de schuldsanering is afgewezen, moet u snel hoger beroep instellen. Het instellen van het hoger beroep moet namelijk binnen acht dagen na de dag van de uitspraak van de rechtbank gebeuren. Hoger beroep wordt ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij  het gerechtshof. Dit moet door een advocaat worden gedaan. Indienen u niet op tijd hoger beroep instelt, kunt u niets meer tegen de uitspraak van de rechtbank doen.

In het beroepschrift staan de grieven tegen het vonnis. Dit zijn de redenen waarom u het niet met de uitspraak eens bent. Zo kan de rechter hebben geoordeeld dat uw schulden niet te goeder trouw zijn geweest. Hierbij kijkt de rechter naar de vijf jaar voorafgaand aan het indienen van het verzoek tot toepassing van de schuldsanering. Het is dus belangrijk om na te gaan wanneer de schulden die volgens de rechter niet te goeder trouw zijn, zijn aangegaan. Mogelijk zijn deze schulden ouder dan vijf jaar. Een schuld die niet te goeder trouw is aangegaan, kan bijvoorbeeld zijn een schuld bij de Belastingdienst wegens onterecht ontvangen toeslagen.

Ook kan de rechter hebben geoordeeld dat u de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen. Hierbij moet u denken aan de arbeids- en sollicitatieverplichting. Zo zult u – indien u geen werk heeft – in beginsel voor een baan moeten solliciteren. Er wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk geld voor de aflossing van de schulden van de schuldeisers verdient.

Procedure

Nadat uw advocaat een beroepschrift bij het gerechtshof heeft ingediend, bepaalt het gerechtshof een zittingsdatum. De zitting moet uiterlijk binnen twintig dagen na de dag van het indienen van het verzoek, plaatsvinden. Tijdens deze zitting kunnen de raadsheren vragen aan u stellen. Daarnaast kunt u  (en/of uw advocaat) tijdens deze zitting uw standpunt nader toelichten. Uw hoger beroep wordt door drie raadsheren behandeld.

Arrest

Het gerechtshof doet binnen acht dagen na de zitting  uitspraak. Deze uitspraak heet een arrest. U weet dus op relatief korte termijn waaraan u toe bent.

mr. M.A. (Marion) Overmars

Marion Overmars kan hoger beroep voor u instellen bij het gerechtshof, wanneer uw verzoek tot toepassing van de schuldsanering is afgewezen.  Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: