Print deze pagina

12 april 2018

Dronken bankmedewerker onterecht ontslagen

Een werknemer van de ABN AMRO Bank had tijdens een borrel teveel gedronken, waardoor hij naar zijn vrouwelijke collega’s handtastelijk werd. Hij likte zelfs aan een oor van een collega. Doordat de werknemer teveel heeft gedronken, kan hij zich naderhand nog maar flarden van de avond herinneren.

Nadat een collega een klacht tegen de werknemer heeft ingediend, wordt de werknemer vrijgesteld van werk. Uit onderzoek van de ABN AMRO Bank blijkt dat de werknemer zich onder invloed van alcohol schuldig heeft gemaakt aan gedrag tegenover collega’s die zij niet wensten. Pogingen om hem hiervan te weerhouden, werden door de werknemer genegeerd. Naar aanleiding van het onderzoek is de werknemer op staande voet ontslagen.

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven. De werknemer heeft geen formele waarschuwing voor zijn gedrag gehad. Het was voor de werknemer niet duidelijk dat zijn gedrag zo zwaar is opgenomen als thans blijkt. Daarnaast is er volgens de kantonrechter geen sprake geweest van seksuele intimidatie. Daarvoor is van belang dat het incident zich heeft afgespeeld in een druk bevolkt café te midden van een flink aantal collega’s bij wie de medewerkster zich veilig voelde, dat de werknemer voor iedereen zichtbaar dronken was, alsmede dat de medewerkster de werknemer, evenals geldt voor de andere betrokkenen, relatief eenvoudig van zich af heeft kunnen schudden, in haar geval door naar de WC te gaan.  Er is volgens de kantonrechter dan ook geen sprake van een dringende reden. Bovendien heeft het ontslag op staande voet zeer ingrijpende financiële gevolgen voor de werknemer die overigens goed functioneerde.

mr. M.A. (Marion) Overmars

Marion Overmars is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij in ontslagprocedures bij de kantonrechter of het gerechtshof. Daarnaast onderhandelt zij over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: